Soila - Teosten esittelytekstien tietokanta

Tervetuloa Soilaan, teosesittelytietokantaan!

SOILA on Sibelius-Akatemian kehittämä ja ylläpitämä teosesittelytekstien tietokanta. Soilaan on koottu teos- ja yleisesittelyjä pääosin konserttien ja muiden musiikkitilaisuuksien käsiohjelmista sekä levyjen vihkosista. Tekstit ovat tietokannassa suomen- tai ruotsinkielisinä kokonaisina teksteinä. Itse artikkelien lisäksi Soila sisältää teoksiin liittyviä muita tietoja (esim. opusnumero, sävellysvuosi, esityskokoonpano jne.).

Soila palvelee musiikin opiskelijoita ja opettajia, konserttijärjestäjiä sekä kaikkia musiikista ja musiikkikirjoittamisesta kiinnostuneita. Esittelytekstiaineiston julkaiseminen on aloitettu suhteellisen tuoreista käsiohjelmateksteistä. Kanta laajenee myöhemmin mahdollisesti myös lehtiartikkeleihin ja kokoomateoksissa julkaistuihin teosesittelyihin. Otamme mielellämme vastaan yleisöpalautetta tekstien käytettävyydestä. Myös musiikkikirjoittajien omat tekstejä koskevat käyttölupatarjoukset ovat tervetulleita.

Kaikkia Soilassa julkaistuja tekijänoikeudenalaisia kirjoituksia saa käyttää yksityiskäyttöön sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Tekstien käyttö käsiohjelmissa sen sijaan saattaa vaatia erillisen luvan kirjoittajalta. Kunkin esittelytekstin kohdalla on maininta siitä, mihin sitä voi käyttää, sekä tarvittaessa kirjoittajan yhteystiedot luvan hankkimiseksi.

Uusia artikkeleita tietokannassa